Privacyverklaring

Privacyverklaring en disclaimer

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. U wordt verwacht hiervan op de hoogte te zijn. Deze website kan worden veranderd, aangepast, aangevuld of verwijderd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruik van deze website

Er is veel moeite en aandacht besteed aan deze website. Kahuna streeft ernaar dat alle informatie zo compleet, juist, begrijpelijk, accuraat en up-to-date mogelijk is. Ondanks voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat de geboden informatie altijd compleet, juist, accuraat of up-to-date is. Als de informatie die geboden wordt op (of via) deze website tekortkomingen heeft, zullen we er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. We zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die beschikbaar is op of via onze website.

Bescherming van persoonsgegevens

We hechten bijzondere waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Veel van de informatie die op of via deze website beschikbaar is, is toegankelijk zonder het afgeven van persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kan u echter om persoonlijke of klantspecifieke informatie worden verzocht.  in een dergelijk geval zullen de gegevens behandeld worden in overeenstemming met de bepalingen in de GDPR. Kahuna geeft u de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt om u de door u verzochte informatie te verstrekken of zodat u toegang heeft tot de verzochte online diensten.
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens is beperkt tot het beoogde doel.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derde partijen of gebruikt voor directe marketingdoeleinden door derden.
 • Kahuna neemt de best mogelijke beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Informatie wordt teruggestuurd naar de beheerder van de website bij elk bezoek en maakt het makkelijker, sneller en efficiënter om toegang te krijgen tot de site en deze te navigeren.

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe Kahuna (of ‘wij’/’we’) de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die u ofwel achterlaat via footprints en/of opgeeft bij het bezoek aan onze website, kahuna.eu, en bij het gebruik van de verschillende diensten en activiteiten die we aanbieden.

Verzamelen van persoonsgegevens

We informeren u altijd vooraf over het verzamelen van uw persoonsgegevens. We verzamelen de volgende persoonsgegevens over u (of kunnen deze verzamelen): naam, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel en bedrijfsnaam. We kunnen ook andere persoonsgegevens verzamelen als dit noodzakelijk geacht wordt om specifieke events te kunnen voltooien. In dergelijke gevallen zullen we u altijd voorafgaand aan het verzamelen van de persoonsgegevens informeren.

Gelieve op te merken dat sommige persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verzameld worden zodat u de functies op deze website kunt gebruiken. Elk van de relevante formules zal aangeven of het verplicht is of optioneel om persoonsgegevens te verstrekken.

Als het verstrekken van persoonsgegevens verplicht is, wordt het betreffende veld gemarkeerd met een asterisk (*). Als u besluit dat u de persoonsgegevens in kwestie niet wilt verstrekken, kunt u mogelijk de functie niet gebruiken. U dient bijvoorbeeld uw contactgegevens in te vullen als u wilt dat wij terugkomen op uw verzoek. Als uw persoonsgegevens opgeeft van een andere persoon dan uzelf, moet u ervoor zorgen dat u toestemming heeft om ons de persoonsgegevens van deze persoon/personen te geven.

Persoonsgegevens worden verzameld als u onderstaande activiteiten gebruikt:

 • als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • as u solliciteert voor een baan bij Kahuna
 • als u een reactie achterlaat
 • als u documenten downloadt
 • als u zich aanmeldt voor events
 • als u een contactformulier invult voor activiteiten zoals verkoopoffertes en enquêtes.

Gebruik van persoonsgegevens, doel en wettelijke basis

Als u onze website gebruikt, worden er persoonsgegevens verzameld en voor de volgende doeleinden gebruikt:

 1. nieuwsbrieven en andere promotionele communicatie
 2. promotionele marketing in het algemeen
 3. afhandelen van verzoeken door u verzonden
 4. bieden van klantenservice en communicatie
 5. product- en dienstontwikkeling
 6. statistieken en analytics.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is in veel gevallen noodzakelijk om te voldoen aan uw verzoek of om onze diensten uit te voeren. We merken op dat Kahuna alleen persoonsgegevens gebruikt voor marketingactiviteiten als u hiervoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. In bepaalde omstandigheden en in overeenstemming met de wetgeving kan het noodzakelijk zijn om gegevens vrij te geven aan openbare instanties. we kunnen uw persoonsgegevens ook vrijgeven om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Gebruik van cookies
Een “cookie” klein stukje data dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Ze worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. We gebruiken ze om uw activiteit bij te houden, zodat u een zo soepel mogelijke ervaring krijgt bij uw bezoek aan onze website. We kunnen de informatie uit cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we u bij een volgend bezoek opties aanbieden die zijn afgestemd op uw voorkeuren. We kunnen cookies ook gebruiken om het verkeer te analyseren en voor reclamedoeleinden.

Gebruik van cookies
Als u geen cookies wilt ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kunt u ervoor kiezen om u af te melden door de instellingen van uw browser te wijzigen. De meeste webbrowsers accepteren cookies, maar als u dat liever niet wilt, kunt u ervoor kiezen om alle of sommige cookies te accepteren of te weigeren in de privacyinstellingen van uw browser. Het weigeren van alle cookies betekent echter dat u mogelijk niet ten volle kunt profiteren van alle functies van onze website. Elke browser is anders, dus controleer het “Help”-menu van uw browser om te weten te komen hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen, inclusief het uitschakelen ervan, verwijzen we naar https://aboutcookies.org. U vindt er ook details over het verwijderen van cookies van uw computer.

Retentie

Kahuna zal uw persoonsgegevens verwijderen als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben om de hierboven genoemde doelen te behalen. We kunnen uw persoonsgegevens echter voor langere tijd verwerken in geanonimiseerde vorm of als we verplicht zijn of daartoe bevoegd zijn op grond van de wetgeving.

Toestemming

Als u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken we soms uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Merk op dat u op elk moment uw toestemming kunt intrekken. Als u wenst uw toestemming in te trekken, gelieve contact met ons op te nemen.

U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar security@kahuna.nl of ons te bellen op +31 (0)33 4500 370.

Als u uw toestemming intrekt, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegeven, tenzij we op wettelijke basis, bijvoorbeeld op grond van de wetgeving, toestemming hebben of verplicht zijn om het verwerken of bewaren van uw persoonsgegevens voort te zetten. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van het verwerken voorafgaand aan de intrekking.

Als u uw toestemming intrekt, kunt u wellicht niet volledig gebruik maken van de functies die onze website biedt.

Beveiliging

We hebben toepasselijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat het beveiligingsniveau adequaat is en vereisen dat onze betrouwbare derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken hetzelfde doen. In overeenstemming daarmee doen we ons uiterste best om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen.

Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, die we verwerken en opslaan, onderworpen aan bepaalde wettelijke uitzonderingen. Bovendien heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens of te eisen dat wij het verwerken van uw persoonsgegevens beperken. Als u dit verzoekt, zullen we de persoonsgegevens die we hebben geregistreerd onverwijld verwijderen, tenzij we op een andere wettelijke basis het verwerken ervan mogen voortzetten.

Onder bepaalde omstandigheden mag u ook verzoeken dat we u een overzicht verschaffen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, en ons verzoeken om zulke gegevens aan u of een andere gegevensbeheerder te sturen. Als u wenst een van uw bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve contact met ons op te nemen.

Met betrekking tot de verzoeken over uw rechten, vragen we u vriendelijk om ons voldoende informatie te verschaffen om uw verzoek af te handelen, waaronder naam en e-mailadres, en om u te legitimeren. Indien nodig kunnen we u vragen om meer informatie. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden en uiterlijk binnen één maand. Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de content van andere websites (websites van derde partijen) of voor de procedures van dergelijke derden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Als u de website van een derde partij bezoek, dient u het privacybeleid en het relevante beleid van de eigenaar van de website te lezen. De hyperlinks naar andere sites op deze website impliceren geen goedkeuring van de externe website of de inhoud ervan. De links worden geboden ter informatie en zijn voor uw gemak.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

We behouden het recht voor om dit privacybeleid aan te passen aan de hand van substantiële veranderingen in de wetgeving, nieuwe technische oplossingen, nieuwe of verbeterde functies en om de website te verbeteren.

Rechten intellectueel eigendom

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, downloaden en reproduceren voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u de bron noemt, in overeenstemming met de bepalingen van de auteursrechten en ander rechten. Voorafgaande toestemming is altijd vereist voor de reproductie of het gebruik van multimediale informatie (geluid, beeld, software, enz.). Neem contact op met Kahuna over het reproduceren van enige informatie op onze website.

Contact

Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd bijwerken, rectificeren of verwijderen, of indien u vragen heeft met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres of het telefoonnummer dat hierboven wordt genoemd.