Internet Security

In het digitale tijdperk waarin we nu leven, zijn we meer online verbonden dan ooit. Organisaties werken steeds vaker online, wat zorgt voor meer data dat dan  beschermd moet worden. Onze smartphones, tablets en laptops zijn onmisbaar in het hedendaagse leven geworden.

Internet security is echter zo complex geworden, vanwege hackers en cybercriminelen die steeds meer creatieve manieren vinden om computers over te nemen en onze gevoelige data en persoonlijke informatie te stelen. Daarom is het van cruciaal belang voor elke organisatie om de beste internetbeveiliging in te zetten tegen dergelijke bedreigingen en gevaren. 

Er zijn al grote zorgen en deze worden steeds groter door de enorme toename van cybercriminaliteit en de schade die hieruit voortkomt. Zonder cybersecurity is uw organisatie kwetsbaar en weet u niet hoe en wanneer er een aanval komt. Om de cybersecurity optimaal in te richten, is het belangrijk om de meest relevante dreigingen te begrijpen en hierop aan te passen.

Anti-DDoS

Anti DDOS

Een DDoS-aanval is erop gericht om de server, dienst of infrastructuur onbereikbaar te maken. Een aanval kan verschillende vormen aannemen.

Cyberthreat Intelligence

Cyberthreat Intelligence

Cyberthreat Intelligence, het verzamelen, analyseren en delen van informatie over bedreigingen en cyberaanvallen, is een essentieel onderdeel als het gaat om het opsporen van complexe bedreigingen en het verminderen van het algemene risico.

SIEM and Log Management

SIEM and Log Management

Security Information and Event Management (SIEM) is een systeem dat bestaat uit producten en software voor loganalyse ontwikkeld om MSSP’s een compleet overzicht te geven van de netwerkactiviteit.

Vulnerability Management

Vulnerability Management

Vulnerability management omvat het vaststellen van kwetsbaarheden in IT-assets, het evalueren van risico’s en hierop gepaste actie ondernemen.