Insights

Cloud Security

Cloud Security

Cloud security omvat de bescherming van gegevens, applicaties en infrastructuren die betrokken zijn bij cloud computing.

Ransomware

Ransomware

Ransomware is kwaadaardige software die cybercriminelen gebruiken om u de toegang tot uw gegevens te ontzeggen.

Container Security

Container Security

Bij container security gaat het om alles, van de applicaties die dit omvat tot en met de infrastructuur waarop het gebaseerd is.

Logging and Monitoring

Logging and Monitoring

Logging en monitoring van informatiebeveiligingsgebeurtenissen werkt alleen als dit deel uitmaakt van een efficiënt proces voor gegevensverzameling en -analyse.

Security Awareness

Security Awareness

Door de security awareness te verbeteren kunnen u en uw team cybercriminaliteit beter bestrijden en de kans op een datalek aanzienlijk verminderen.

Zero Trust

Zero Trust

Zero trust is een informatiebeveiligingsmodel dat gebaseerd is op het idee dat een onderneming geen standaard vertrouwensoptie zou moeten hebben voor alles wat zich binnen of buiten haar grenzen bevindt.